Vođenje akcionarske skupštine

Aplikacija za vođenje akcionarske skupštine

skup3

Ovaj softver omogućuje jednostavno i efikasno vođenje akcionarske skupštine. Akcenat je dat na jednostavnosti upotrebe, a da se ne izgubi na bitnim funkcijama koje treba da ima.

Aplikacija omogućuje uvoz podataka iz Centralnog registra hartija  od vrijednosti.

 Konstantno se radi na unapređenju funkcionalosti, a trenutno implementirane su:

  1. Evidencija dolaska akcionara na skupštinu
  2. Štampanje glasačkih listića
  3. Evidencija dnevnog reda
  4. Glasanje /DA/NE/UZDRŽAN
  5. Kumulativno glasanje (kada se akcije raspoređuju između više opcija)
  6. Formiranje grupe akcionara

Nako završene evidencije prisutnih akcionara, može se odmah dobiti informacija o kvorumu, te 1/2, 2/3 i 3/4 većini. Nakon svakog glasanja dobija vrlo brzo se dobije informacija o rezultatu prikladna za štampanje i za pregled na video bim-u. 

 Dostupni su različiti izvještaji

  1. kvorum
  2. rezultati glasanje detaljni i zbirni
  3. spisak prisutnih akcionara po kartonima
  4. izvještaj o kumulatinvom glasanju, zbirni i detaljni

 Osim softvera, u mogućnosti samo da ponudimo kompletnu tehničku uslugu za vođenje akcionarske skupštine jer posjedujemo odgovarajući sofver, opremu i kadar.