Rezervacija karata

Link za pristup je https://karte.mywire.org:8082/ords/f?p=102:LOGIN_DESKTOP:::::P101_FIRMA_ID:1

Kod rezervacije sjedišta polaska bitno je da li putnik ima kartu i želi uraditi rezervaciju povratka ili se radi rezervacija bez karte.

Rezervacija bez karte

U slučaju da radite rezervaciju bez karte idete na opciju menija Rezervacija karte

Zatim popunite podatke i kliknete na dugme Prikaži polaske (1) . Nakon toga izaberete odgovarajući polazak (2)

Na sljedećoj formi će vam se otvoriti prikaz sa rasporedom sjedišta. Prvo izaberete jedno ili više sjedišta , a zatim popunite podatke o putnicima na desnoj strani. Zauzeta sjedišta su crvene boje, a trenutno izabrana su plave boje. Plava sjedišta možete otkazati tako što kliknete na isto.

Nakon evidencije podataka o putniku i eventualnom povratku, kliknite na dugme “Završi rezervaciju”


– ime i prezime putnika (1)
– popust (2)
– ako putnik zna datum povratka, može se uraditi i rezevacija povratka (4)
– u napomenu unosite mjesto ulaska , kontakt telefon putnika (5)

Rezervacija po postojećoj karti

U slučaju da putnik želi uraditi rezervaciju povratka postojeće karte, potrebno se pronaći kartu i izabrati rezerviši povratak. Treba da se ide na opciju menija “Karte pregled”

Možda su vam od prethodne pretrage ostali uključeni filteri. Filtere brišete tako što kliknete na X kao na slici ispod.

Pretragu možete vršiti po svim kolonama. Ako putnik posjeduje kartu, najjednostavnije je pretragu vršiti po broju karte (kliknete na zaglavlje Serijski broj karte i u polje Filter ispod kucate broj karte i pritisnete taster Enter).

Ako se u listi pojavi odgovarajuća karta, kliknite na njen red i otvoriće se detalji karte.

 

U detaljima karte, potrebno je da kliknete na dugme Rezerviši povratak (dole desno) i izaberete datum povratka, zatim izaberete sjedište i eventualno popunite napomenu. Na kraju proceduru kompletirate na dugme “Završi rezervaciju”