Regresirano gorivo

Aplikacija za regresirano gorivo

gorivo0

Aplikacija za praćenje regresiranog goriva namjenjena je svim distributerima nafte i naftnih derivata, koji vrše promet regresiranog goriva. Omogućava centralizovanu evidenciju korisnika regresiranog goriva, te svih točenja putem interneta.

Pošto se radi o web aplikaciji, na samom prodajnom mjestu nije potrebna nikakava instalacija, čime je olakšana adminstracija. Naravno preduslov je da na benzinskim pumpama postoji internet konekcija.

evidencija_tocenja

Prije isporuke regresiranog goriva, zaposleni ima uvid u ranija točenja korisnika, te preračunatu preostalu količinu goriva. Praćenje preostalih količina dobija na značaju odlukom Ministarstva da korisnici imaju na raspolaganju određenu količinu goriva koju mogu rasporediti po vlastitim potrebama za proljetne i jesenje radove.

 

Na kraju obračunskog perioda lako se kreira zbirni izvještaj koji služi kao osnov za fakturisanje.
Aplikacija pruža mogućnost izvoza podataka o prometu u excel u formatu koje zahtjeva Ministarstvo poljoprivrde.

tabelarni_pregled

Na ovakav način je olakšana administracija. Promjene nad podacima, dopune spiskova, promene količina kojih je bilo preko 10 za jesenju sjetvu 2013. god. od strane ministarstva, na jednom se mjestu mogu lako importovati za sve pumpe, pošto se radi o velikim količinama podataka.

 Za vaše vlastite analize na raspolaganju su različiti izvještaji. 

Dinamika točenja po sedmicama. Količina je izražena u litrama.

dinamika_tocenja

Tabela sa procentima iskorištenosti prava na regesirano gorivo po opštinama

tabela_iskoristenosti

Softversko rješenje se može prilagoditi Vašim potrebama i integrisati sa postojećim sistemima.

Aplikacija uspješno funkcioniše na 12 prodajnih mjesta a.d. “Krajinapetrol” Banja Luka