Osiguravajuća društva

Aplikacija za osiguravajuća društva

Radi se o integralnom sistemu baziranom na modernim tehnologijama, što omogućava da efikasno i sa bilo kojeg mjesta završite posao vezan za osiguravajuće društvo.

Obuhvaćeni su skoro svi poslovni procesi u  osiguravajućem društvu.

Aplikacija podržava :

  1. osiguranje motornih vozila
  2. osiguranje lica
  3. osiguranje transporta
  4. osiguranje poljoprovrede
  5. osiguranje od odgovornosti
  6. osiguranje imovine
  7. ostala osiguranja
  8. vođenje knjiga šteta

Posebna pažnja je posvećena strogoj evidenciji, te praćenju iskorištenih ili uništenih polisa.

Sistem ima velik broj izvještaja, te mogućnost izvoza podataka u Excel. Osim postojećih izvještaja, moguće je da korisnik jednostavno kreira vlastite izvještaje i grafikone i da ih trajno sačuva.

Automatizovano je knjiženje iz premijskog knjigovodstva u finansijsko.
U finansijskom dijelu je omogućen prihvat izvoda u elektronskom obliku te njihovo automatsko rasknjižavanje i povezivanje sa polisama.

Dodatni moduli su :

 1. finansijsko knjigovodstvo
 2. kadrovska evidencija
 3. obračun ličnih dohodaka – pokriva teritoriju cijele BiH
 4. osnovna sredstva

Sistem je implementiran u web tehnologiji, koja omogućava centralizovano smještanje podadtaka, globalnu dostupnost aplikacije uz efikasan sistem nadogradnje i bez potrebe za instalacijom.  Moguća je modifikacija sistema prema vašim zahtjevima  (npr. dodavanje mogućnosti za online izdavanje polisa , prilagođenje aplikacije za upotrebu na mobilnom telefonu i sl. )

Sa uspjehom sistem je implementiran u Brčko-gas osiguranju, gdje stabilno funkcioniše od 2008. godine na web platformi.

2018. godine softver uspješno implementiran u osiguravajućem društvu Garant d.d. Brčko