ERP

Aplikacija za upravljanje poslovanjem PUP/ERP

PUP je program za upravljanje poslovanjem je nastao na višegodišnjem iskustvu uz stalno uvažavanje ideja i potreba naših poslovnih partnera, što za posljedicu ima kvalitet.
Veliko iskustvo u rješavanju različitih problema, stvorilo je značajnu bazu znanja i efikasnu podršku korisnicima.

Paket je modularne strukture i moguće je da moduli funkcionišu zasebno. Karakteristika cijelog paketa je konzistentan izgled i analogija u interfejsu svih modula. Posebna pažnja posvećena bezbejdnosti pristupa podacima i pravima ažuriranja. Privilegije su grupisane po vrstama poslova tako da je olakšana administracija.

U sistemu je moguće definisati više firmi što pruža mogućnost korištenja paketa u knjigovodstvenim biroima ili u slučaju da jedan vlasnik posjeduje više firmi.
Unutar svake firme moguće je izvršiti raščlanjenje na proizvoljan broj radnih jedinica/ profitnih centara sa neograničenim stepenom dubine.

Sistem funkcioniše na Oracle platformi, Windows operativnom sistemu. Oracle je svjetski lider u domenu baza podataka što obezjeđuje stabilnu i efikasnu osnovu za razvoj i produkciju i najzahtjevnijih rješenja.

Robno materijano knjigovodstvo

U robnom knjigovodstu moguće je evidentirati poslovne promjene koje su vezane za kretanje robe, materijala, gotovih proizvoda. Korisnik može da otvori proizvoljan broj skladišta ili prodajnih objekata. Na nivou svakog skladišta korisnik određuje način vođenja zaliha. Zalihe se mogu voditi po prodajnim, nabavnim, prosječnim i planskim cijenama. Na nivou svakog skladišta se može definisati da li je u zalihe uključen PDV ili ne. Isto tako na nivou skladišta se može podesiti broj decimala na koji se vodi cijena.

Inicijalno su u aplikaciji popunjene osnovne vrste dokumenta za prijem, prenos i izdavanje robe. Korisnik može da doda proizvoljan broj dokumenata tako da može na jednostavan način da evidentira različite poslovne događaje. U modul je ugrađeno dosta kontrola koje obezbjeđuju pouzdan mehanizam za održavanje konzistentnosti podataka.

Značajnije cjeline modula su

 1. Skladišni dokumenti (ulazi, prenosnice, povrati, trebovanja …)
 2. Kalkulacije (maloprodajne, veleprodajne, materijala)
 3. Fakturisanje roba i usluga
 4. Nivelacije
 5. Inventure

Moguće je generisati velik broj izvještaja, rekapitulacija po grupi dokumenata i grupa izvještaja koji pomažu u sravnjenju i nalaženju nepravilnosti koje prozrokovanje ljudskim faktorom.

 

 

pup1

Podržan je i komisioni sistem prodaje.

Finansijsko knjigovodstvo

 • Glavna knjiga
 • Kupci-dobavljači
 • KUF
 • KIF
 • PDV prijava

Izvještaji sadrže veliki broj parametara:

 • kartica konta
 • kartica partnera
 • otvorene stavke
 • bruto bilans
 • bilans stanja
 • bilans uspjeha
 • KIF
 • KUF
 • PDV prijava
 • salda konta
 • klase, grupe, sintetika, analitika
pup2

Omogućeno je vođenje glavne knjige po profitnim centrima.

Automatizovan je prenos iz ostalih modula u glavnu knjigu/analitičko knjigovostvo. Predefinisano je oko 30 postavki šema prenosa. Moguće je izmjeniti postojeće postavke, kao i dodati nove. Moguće je za svaku stavku analitičkog knjigovodstva, koja krerana automatskim prenosom, doći do izvornog dokumenta npr. do fakture ili kalkulacije iz koje je generisao knjiženje, uz prikaz šeme po kojoj je prenos izvršen.

Osnovna sredstva

Obezbjeđuju obračun amortizacije, evidenciju procjene, isknjiženja sredstava , odvojenog vođenja doniranih sredstava. Omogućen je prenos obračuna amortizacije u glavnu knjigu.
Moguće je izlistati sredstva po kontu, lokaciji, grupi uz podatke o prethodnoj  vrijednosti, dogradnji, otpisu. Na raspolaganju je izvještaj dnevnik promjene u kojem se generiše lista promjena nabavne vrijednosti, otpisa, procjenjene vrijednosti za dati period. Osim knjigovodstvene možete voditi i poresku evidenciju te na osnovu toga dobiti izvještaj o odloženim sredstvima / obavezama.

Kadrovska evidencija

Sa podacima neophodnim za lične dohotke, različitim personalnim podacima i sistematizacijom radnih mjesta. Obuhvaćena je evidencija istorije promjene radnih mjesta, edukacija putem različitih kurseva, doškolovavanja, seminara i sl.

 

pup3
pup4

Obračun ličnih dohodaka

sa štampanjem virmana, M4 obrazac, izvještaji za poresku upravu, zavod za statistiku. Prati se istorija promjene radnog mjesta i koeficijenta. Postoji opcija vezivanja visine dohotka sa procentom ostvarenja plana obračunske jedinice.
Obuhvaćeni su obračuni LD, toplog obroka, prevoza, regresa, vanrednih isplata. Obezbjeđen je automatski prenos u glavnu knjigu.

 

pup5

POS Kasa

Osnovna namjena je izdavanje računa u maloprodajnim objektima. Softver je integrisan sa displejem za korisnika, vagom, bar kod skenerom, štampačem i ladicom za novac. Moguće je pratiti načine plaćanja (kreditne kartice, gotovina, kupovina na kredit itd.). Na zaključenju rada unosi se specifikacija apoena i štampa se zaključenje. Modul je povezan sa robno-materijalnim knjigovodstvom. Izdavanjem računa ažurira se stanje zaliha. Takođe nivelacija cijena automatski mijenja cijene artikala na kasi.

Pos kasa je prilagođena za rad sa fiskalnim štampačem.