Autobuska stanica

Aplikacija za autobuske stanice

bus1
Prodaja i rezervacija karata

U ovom dijelu je moguća prodaja i rezervacija voznih karata. Moguća je dodjela više kategorija popusta, kao i definisanje i štampanje povratnih karata sa podesivim periodom važenja povratne karte. Biletar ima uvid u popunjenost za određeni polazak. Akcenat je na jednostavnosti u upotrebi i efikasnosti. Biletar ne mora da poznaje redove vožnje niti da da bude upoznat koje linije prolaze kroz određenu destinaciju. Dovoljno je da upiše željenu destinaciju i izlistaće mu se svi polasci koji saobraćaju kroz navedenu destinaciju. Postoji podrška i za “ručnu” prodaju karata. To je slučaj kad koperant dostavi vlastite predštampane blokove sa numerisanim kartama. I za ovu vrstu karata aplikacija omogućava rezervaciju sjedišta, serijskog broja predštampane karte i štampanje fiskalnog računa za istu.

Aplikacija je prilagođena za automatsko formiranje računa na fiskalnom štampaču. Kada biletar pokrene operaciju štampanja, paralelno se vrši štampanje na nefiskalnom i fiskalnom štampaču. Na nefiskalnom štampaču se štampa karta sa detaljima o prevozniku, liniji, peronu, polasku, eventualnim popustima, kuponom koji se otkida. Na fiskalnom štampaču se štampa račun u zakonom određenoj formi.

biletar

Biletar može da izdaje i peronske karte. Na kraju rada se može dobiti izvještaj o finansijskom zaduženju biletara.

Saobraćajni dnevnik

Omogućava evidenciju dolazaka i polazaka, kao i neostvarenog saobraćaja. Prate se svi zakonom obavezni podaci. Takođe je moguće štampati jednostavan i detaljan iskaz. Na osnovu evidencija moguće je odštampati saobraćajni dnevnik sa nekoliko parametara. Korisniku je olakšan rad jer aplikacija nudi listu polazaka/odlazaka složenih po voznom redu.

dnevnik

Ovjde možete da vidite izgled izvještaja   saobraćajni dnevnik

 Obračun peronizacije

Na osnovu ažurne evidencije polazaka u saobraćajnom dnevniku i iznosu peronizacije koja se definiše u podešavanjima za liniju može se dobiti kompletan obračun peronizacije za određeni period, po prevozniku, liniji ili za sve u navedenom datumskom intervalu. Ovdje možete pogledati  obračun peronizacije

Obračun prodaje i provizije

je izvještaj koji se može pozvati sa velikim brojem parametara. U ovaj izvještaj se mogu uključiti i iznosi ručno prodanih karata na šalteru iz paragon bloka prevoznika ili prodaja u autobusu .
Posebno se iskazuju provizija na osnovu mašinske i ručne prodaje, iznos stanične usluge i rezervacija kao i iznos koji pripada prevozniku. Izvještaj ima dosta parametara koji se mogu kombinovati.

prihod

kao što se može primjetiti na osnovu parametra prikaži nevažeće karte da se karte u sistemu ne brišu već se mogu stornirati što ostaje trajno zabilježeno.
Izvještaj
obračun prodaje i provizije

Obračun parkinga

Aplikacija omogućava da se na osnovu podataka evidentiranih u saobraćajnom dnevniku izrvši obračun parkinga. Potrebno je podesiti cijenu koštanja sata parkinga, dnevni maksimum kao i toleranciju zadržavanja u minutama. Ako se vozilo zadži duže od definisane tolerancije počinje da se obračunava parking. Cijene se definišu na nivou kategorije linija. U slučaju da sa nekim prevoznikom imate definisane drugačije uslove, onda se cijene mogu podesiti na nivou linije prevoznika.
Informacije

Ovaj modul ima svrhu da pomogne u tačnom informisanju putnika. Za traženu destinaciju, aplikacija prikazuje listu sa vremenima polaska i dolaska, prevoznicima, popunjenosti polaska. Takođe se može dobiti informacija o cijeni karte za određenju kategoriju popusta ili ako se radi o povratnoj karti.
Izvještaj
obračun parkinga

Ostali izvještaji

Administracija

Administrator sistema ima najveće privilegije i njemu je omogućen pristup u sve module sistema. On ima privilegije koje mu omogućavaju
•    kreiranje korisnika i upravljanje njihovim privilegijama
•    podešavanje parametara linije
•    storniranje izatih karata
•    formiranje vanrednih polazaka
•    ostala podešavanja koja su neophodna za ispravan rad aplikacija
•    štampanje velikog broja izvještaja

Moguća integracija i proširenja

Aplikacija se može integrisati u knjigovodstveni paket “Nada” TIM . Na taj način bi se mogao automatizovati veći broj poslovnih procesa i ostvariti čvršća veza sa knjigovodstvom.

Modul za prodaju karata može da se instalira u agenciju koja bi na izdvojenoj lokaciji putem intereneta vršila prodaju karata, bez bojazni da će doći do narušavanja rezervacija ili duple prodaje sjedišta.

Moguća je povezivanje sa modulom vozni park gdje se prate vozila, servisne intervecije utošeni mateijal za održavanje i sl.

Povezivanje sa mobilnim fiskalnim kasama koje su instalirane u vozilima, tako da se iz aplikacije generisati cjenovnik za fiskalnu kasu, a iz fiskalne kase se mogu očitati podaci o prodaji karata.

Pregled polazaka / dolazaka na displeju

Postoji mogućnost prikaza informacija o tekućim polascima na monitoru u čekaonici stanice. Na displeju se prikazuju naredni polasci sa  podacima o vremenu polaska, pravcu , peronu i prevozniku. Istovremeno može biti postavljeno više displeja tako da bi se npr mogle odvojiti informacije o polasima i dolascima. Na ovaj način putnik ima uvid u trenutno aktuelne redove vožnje uz rasterećenje službe informacija. Stanice 1. kategorije u RS su po zakonu obavezne da putniku pruže ovakvu informaciju (sl. glasnik RS br. 61/10 strana 11).

redovi_voznje

Online rezervacija karata

U ovaj sistem može da se integriše modul za rezervaciju karata putem interneta. Putnik ima mogućnost izbora polaska, sjedišta, popusta za određene kategorije putnika. Nakon potvrđene rezervacije  sjedišta su zauzeta do momenta prodaje karata. Sjedišta rezervisana putem interneta nedostupna za prodaju na šalterima stanice. Putnik koji je rezervisao kartu obavezan je da izvrši kupovinu karata određeno vrijeme prije polaska koje je navedeno u rezervaciji. U slučaju da se u navedenom roku ne izvrši kupovina karata, rezervacija se poništava i sjedišta se oslobađaju za prodaju. Ova aplikacija omogućava putnicima da dođu do detaljnih informacija o polascima , cijeni, popustima, zauzetosti sjedišta i nisu obavezni da zaključe do kraja proces rezervacije. Na ovaj način se značajno rasterećuje služba informacija, a putnici 24 časa dnevno mogu da dođu do željenih podataka.
odrediste
sjedista

Obračun PDV-a

Prilikom izdavanja karata aplikacija preračunava iznos PDV do granice na osnovu broja kilometara do granice i ukupne dužine puta. Pošto su usluge pružene van BiH neoporezive, usluga prevoza se na fiskalnom računu dijeli na uslugu prevoza do granice i uslugu prevoza od granice (van BiH), tako da se PDV obračunava samo na stavku do granice. Na ovaj način se može začajno uticati na iznos izlaznog PDV-a kod inostranih linija, što za posljedicu ima smanjenje obaveze za plaćanje PDV-a pružaocu usluga.

Preduslovi za funkcionisanje aplikacije

Aplikacija je platformski prenosiva. Preporučen operativni sistem za server je Windows XP, a za preko 5 istovremenih korisnika aplikacije preporučuje se Winodows Server 2003/2008. Baza podataka je Oracle – vodeća svjetska baza koja garantuje visoke perfomanse, stabilnost u radu uz kvalitetnu zaštitu podataka.

Minimalni uslovi za server:

 • Operativni sistem mininalno Windows XP professional ili noviji, Windows Server 2003/2008 ili novi
 • 2 Gb RAM memorije, optimalno 4 Gb
 • 5 Gb slobodnog prostora na hard disk-u

Preporuka za server je da se formira RAID 5 ili mirroring (hardversko kopiranje podataka na dva diska). Takođe je poželjno da server bude zaštićen izvorom neprekidnog napajanja (UPS).

Za klijentske stanice minimalni uslovi su mnogo niži.

 • Operativni sistem Windows 98/Me/2000/XP professional/ Windows 7-11
 • 2 Gb RAM
 • 1 Gb slobodnog prostora na hard disku

U slučaju kada je malen broj prodajnih mjesta, server se može iskoristiti kao radna stanica, tako da moguće da imate sve na jednom računaru.
Ako imate dva šaltera, a koristite najčešće samo jedan, moguće je , kad su prodajna mjesta dovoljno blizu, da jedan štampač dijele dva biletara.

Preporuka je da nas kontaktirate prije nabavke opreme, a naročito ako se radio o fiskalnim sistemima.
Moguće je da se sistem sastoji od samo jednog računara na kojem bi bila instalirana baza podataka.

biletar-oprema
Iako nije direktnan uslov za funkcionisanje aplikacije, internet konekcija je veoma važan elemenat za pružanje podrške , tako da se može smatrati obaveznom.

Ostale napomene

Vode se evidencija:
 • prevoznika
 • mjesta
 • relacija
 • registrovanih linija
 • linija prevoznika
 • polazaka
Program omogućava automatsko generisanje polazaka na osnovu podešavanja frekvencije saobraćanja u liniji. Učestalost saobraćanja može da se podesi kao:
 • svaki dan
 • svaki drugi dan
 • određeni dani u sedmici (npr. ponedeljak, srijeda i petak)
 • određeni datumi u mjesecu (npr. 1, 8, 25 u mjesecu)
 • nepravilna (tada program ne generiše polaske, već se manuleno unesu)
Aplikacija automatski odjavljuje rezervacije ako za njih nisu kupljene karte u određenom periodu prije polaska. Period odjava se može definisati za svaku liniju posebno, tako da međunarodne linije imaju različit period odjave od linija u međugradskom saobraćaju. Posebna pažnja je posvećena pravima i privilegijama korisnika. Administrator sistema ima mogućnost da upravlja privilegije korisnika kroz poseban dio aplikacije
korisnici

Aplikacija je otvorena za proširenja prema vašim specifičnim potrebama.

Podrška

Iako je sistem robustan i vrlo su rijetki zastoji zbog softvera, moguće je nekad korisniku bude potrebna pomoć jer ne može sam da obavi određen zadatak. Vrlo je bitno da se brzo reaguje na otklanjanju problema. U tom pravcu smo razvili efikasan sistem za podršku. Putem interneta smo u mogućnosti da brzo riješimo evenutalni problem.

Bitno je da korisnik, na mjestu instalirane aplikacije, ima stabinu internet konekciju. Poželjno je da to bude brzi internet.

Reference

Sistem je implementiran na autobuskoj stanici u Banjaluci “Autoprevoz” a.d. 1.12.2007. godine  gdje funkcioniše u režimu 24 sata dnevno 7 dana u sedmici.
Sistem je do sada bio u 99,9 % u radnom režimu, što dovoljno govori o pouzdanosti sistema.

Aplikacija je još uspješno implementirana na lokacijama:

 • autobuska stanica Banja Luka
 • autobuska stanica Bijeljina
 • autobuska stanica Doboj – Bosnaekspres
 • autobuska stanica Doboj – Trebava ekspres
 • turistička agencija Ubla Tours Trebinje
 • autobuska stanica Prijedor
 • autobuska stanica Cazin – Federacija BiH
 • autobuska stanica Ugljevik
 • autobuska stanica Gradiška
 • autobuska stanica Novi Grad
 • autobuska stanica NAS – Derventa
 • autobuska stanica Mostar – Putnički saobraćaj d.o.o.
 • autobuska stanica Ulcinj – Crna Gora

Aplikacija je prilagođena fiskalnim sistemima Republike Srpske, Federacije BiH, te od 2021. godine online fiskalizaciji u Crnoj Gori.